Közhasznúsági jelentések
 
Keresés KEM Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Közhasznúsági jelentés 2000.

1. Mérleg beszámoló adatai
MegnevezésAdatok E Ft-ban
Befektetett eszközök186.488
Forgóeszközök209.680
Aktív idõbeli elhatárolások2.679
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN398.807
Saját tõke166.312
Céltartalék18.071
Kötelezettségek212.661
Passzív idõbeli elhatárolások1.763
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN398.807
 
2. Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás63.245 eFt
  • PHARE forrás
58.204 eFt
  • GM Beszállítói program
3.978 eFt
  • GM alaptanácsadás
1.062 eFt
       
3. Pályázati úton elnyert támogatás11.628 eFt
  • GM Ibkubátorház építés támogatása
11.000 eFt
  • PHARE Partnership
628 eFt
     
4. Megvalósított programok
  • Alapszolgátatás
  • Vállalkozások növekedését segítõ szolgáltatás (informatika, oktatás, kiállítások, idegenforgalom)
  • Beszállítói program
  • Mikro Hitel Program
  • Inkubátorház építés II. ütem

Az Alapítvány a megyében 4 tanácsadói irodát mûködtet. 2000. évben több mint 1600 ügyfél kereste fel tanácsadói hálózatunkat, ebbõl mintegy 200 fõ a sikeres mikrohitel programba kívánt bekapcsolódni.

Átlagos állományi létszám: 9 fõ  A PHARE üzleti terv alapú finanszírozás megszûnése miatt az Alapítvány fokozottan igyekszik egyéb külsõ forrásokat bevonni. Hálásan fogad minden támogatást, legyen az vállalkozói felajánlás, vagy magánszemélyek 1%-os SZJA felajánlása.