Közhasznúsági jelentések
 
Keresés KEM Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Közhasznúsági jelentés 2001.
1. Mérleg beszámoló adatai
Megnevezés Adatok E Ft-ban
Befektetett eszközök 127.243
Forgóeszközök 225.804
Aktív idõbeli elhatárolások 1.325
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 354.372
Saját tõke 172.019
Kötelezettségek 165.109
Passzív idõbeli elhatárolások 17.244
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 354.372
 
2. Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás 24.454 eFt
 • MVA programfinanszírozás
13.844 eFt
 • GM alaptanácsadás
10.160 eFt
 • Gazdálkodó szervezettõl kapott támogatás
450 eFt
         
3. Pályázati úton elnyert támogatás 23.334 eFt
 • GM programok támogatása
5.975 eFt
 • GM inkubátorház építés támogatása
6.994 eFt
 • PHARE forrás
10.365 eFt
         
4. Megvalósított programok
 • Alapszolgátatás
 • Vállalkozások növekedését segítõ szolgáltatás (informatika, oktatás, kiállítások, idegenforgalom)
 • Minõségbiztosítási program
 • Mikro Hitel Program
 • Inkubátorház építés II. ütem

Az Alapítvány a megyében 4 tanácsadói irodát mûködtet. 2001. évben több mint 1700 ügyfél kereste fel tanácsadói hálózatunkat, ebbõl mintegy 250 fõ a sikeres mikrohitel programba kívánt bekapcsolódni.

Átlagos állományi létszám: 9 fõ  A PHARE üzleti terv alapú finanszírozás megszûnése miatt az Alapítvány fokozottan igyekszik egyéb külsõ forrásokat bevonni. Hálásan fogad minden támogatást, legyen az vállalkozói felajánlás, vagy magánszemélyek 1%-os SZJA felajánlása.